TR EN
blog_page
5G, KÜRESEL REKABETTE BELİRLEYİCİ HALE GELİYOR

5G teknolojisinin ardındaki ekonomik katma değer her geçen gün artıyor. Ülke ekonomileri, üretimden lojistiğe birçok sektörde teknolojik dönüşümle ciddi girdi sağlıyor.

Andasis Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2023-01-20T07:18:51

Ekonomik ve jeopolitik olayların gölgesinde geçen 2022 yılı, aynı zamanda bilgi teknolojilerinde de önemli gelişmelere sahne oldu. Bu anlamda 2023 yılı, 5G’nin teknolojik ve ekonomik anlamda çok daha ön plana çıktığı bir yıl olacak. 5G teknolojisinin bu denli derin bir etkiye sahip olmasının nedeni, dijitalleşmenin gerektirdiği altyapıya yanıt verebilmesi, dolayısıyla ekonomik olarak da çok ciddi bir avantaj sağlaması.

Önceki nesil telekomünikasyon teknolojileri, 5G’nin sunduğu yüksek bağlantı hızı, düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve güvenlik gibi ihtiyaçların çok gerisinde kalıyor. Bugün sıkça gündeme gelen otonom cihazlar ve yapay zekâ gibi gerçek zamanlı operasyonlar, 5G ile daha uygulanabilir kılınacak. Böylelikle nesnelerin internetinden bulut teknolojisine kadar büyük gelişim potansiyeli barındıran alanlardaki ivmelenme artacak.

5G teknolojisinin ardındaki ekonomik katma değer ise muazzam seviyede. Teknolojiye daha erken geçen ülkeler, söz konusu ekonomik katma değerden daha fazla pay alıyor ve rekabet avantajı sağlıyor. 5G’ye geçen ülkeler, daha şimdiden milyarlarca dolarlık ekonomik girdi sağlamış durumda. 5G ile endüstriyel süreçlerle kaydedilen verimlilik ve hız, yeni uygulamaların entegrasyonunda sağlanan avantajlar, bunların dış ticarete olumlu yansımaları gibi etkenler, belirtilen ekonomik girdinin her geçen gün artmasına zemin oluşturuyor. İmalat endüstrisi, lojistik, perakende, telekomünikasyon ve daha birçok sektör, 5G’nin getirdiği ve getireceği altyapı fırsatlarından doğrudan fayda elde ediyor. Bu sektörlerin, ülkemizin ekonomik potansiyelinde önemli paya sahip olduğunu hatırlamakta yarar var.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmı, Amerika, Kanada, birçok Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkesi 5G teknolojisini kullanmaya başladı. Rusya ve diğer bazı ülkeler 5G altyapılarını hazır hale getirirken, Türkiye’de ise altyapı geliştirme ve ihale süreci henüz devam ediyor.

2023, 5G’ye geçişte Türkiye adına kritik bir yıl. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 5G ihalesinin 2023 yılında yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda birtakım belirsizlikler olsa da sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi büyük önem taşıyor. Zira zaman ilerledikçe hem ekonomik hem de teknolojik bakımdan rekabet avantajı negatif etkileniyor, erteleme maliyeti yıldan yıla yükseliyor.

Andasis, ülkemizde 5G’ye geçişte yerli altyapıların kullanılması adına Ar-Ge çalışmalarını sürdüren şirketlerden biri. 5. nesil mobil teknolojinin altyapı gereksinimleri için donanım ve yazılım tarafındaki yetkinliklerini destekleyen Andasis, önemli mesafe kat etmiş durumda.